Vi erbjuder

Rekryteringsuppdraget

Vi erbjuder såväl hela processen som valda delar efter kundens behov. I en rekryteringsprocess ingår annonsutformning, publicering i lämpliga mediakanaler, vårt nätverk, första urval via personliga möten, kandidatmöten med uppdragsgivare, fördjupade intervjuer och personbedömning samt referenstagning.

Bemanning

Vid tillfälliga behov av kompetens har vi ett nätverk av specialister som med kort varsel kan åta sig tidsbegränsade uppdrag inom framför allt ekonomi, marknad och administration.

Interim Management

Här samarbetar vi med erfarna och professionella personer som åtar sig tidsbegränsade chefsuppdrag som tex VD, ekonomichef eller HR-chef.

Karriärutveckling

Som rekryteringsspecialister vet vi vad som krävs för att stärka möjligheterna till en framgångsrik karriärutveckling. Här börjar vi med att fastställa vilka behov som finns. Karriärrådgivningen innehåller alltid förberedande samtal, fördjupad intervju och personbedömning, genomgång av CV och personligt brev, intervjuträning samt tillgång till våra nätverk.